Follo Flyklubb

Verv Navn Telefon Epost
Leder Tommy Pedersen 41636521 E-post
Nestleder Erik Gustavsen 92053047 E-post
Styremedlem Brede Andersen 90165469 E-post
Styremedlem Axel Haare 99375571 E-post
Styremedlem Bjørn Karijord 90036432 E-Post
Vara styremedlem Ole-Johan Kjeserud 92208637 E-post
Vara styremedlem Morten Dramstad 41108720 E-post
Operativ leder Axel Haare 99375571 E-post
Utdanning Santiago Amengual 47255490 E-post
Flytryggingsleder Bjørn Karijord 90036432 E-post
Flyplassjef Axel Haare 99375571 E-post
Teknisk Leder Tommy Pedersen 41636521 E-post
Flytjenesten Einar Skillebekk 92050595 E-post
Webansvarlig Ole Bjørklund 90253803 E-post