Det har vært aktivitet ved Ski Flyplass siden 1930 tallet hvor posten har registrert flyvninger med Tiger Moth

Selve flyplassen ble etablert i 1963, med støtte fra kommune og grunneier

Det har vært mye aktivitet gjennom årene som Fallskjermhopping, ,Seilfly ,Modellfly

Follo flyklubb har også vært en av klubbene i Norge med størst flyskole. En klubb som har flyskole er en nonprofit organisasjon som gir muligheten for å starte på en pilotutdanning til en langt rimeligere kostnad enn en ordinær flyskole

Her følger litt historie om Follo Flyklubb

05.02.1963 - Follo Flyklubb stiftet, drift på Ski flyplass siden 10.03.1963 – Flyshow arrangert av Follo Flyklubb - Fallskjermhopp, jagerfly og helikopter fra Forsvaret også mange flyklubber stilte opp 20.04.1963 – Søknad til Felleskjøpet om gressfrø 250kg for å så gresstripen
02.05.1963 – Godkjenning av flygesjef og teknisk leder Follo Flyklubb
08.03.1964 – Flystevne arrangert av Follo Flyklubb – Godkjent av Luftfartsdirektoratet, samme arrangement som året før 03.06.1964 – Søknad om tillatelse til å sette opp varselskilt langs veien ved Ski Flyplass "Fly i lav høyde" - Godkjent av veidirektoratet 11.08.1964 – Brev det henvises til, men finnes ikke, Godkjenning av flystripen på Søndre ski Gård, nødvendig for å kunne drive flyskole 22.10. 1964 – Brev fra Follo Flyklubb til luftfartsdirektoratet oversikt samlet flygevirksomhet nov 63 til okt 64 – ( vedlegg mangler) 25.11.1964 – Landings uhell på Ski Flyplass, det gikk bra med de ombord 07.03.1965 – Flyshow og demonstrasjonshopping 06.05.1965 – Søknad om slipp av loddsedler over Ski sentrum 17. mai 19.03.1970 – Landingshavari Ski Flyplass fly slo ned i brøytekant – brev fra Luftfartsdirektoratet

Vår 1972: Follo FK sender Ski kommune søknad om byggetillatelse for klubbhus på Ski flyplass.

21.03.1972: Ski kommune innvilger byggetillatelsen

30.10.1973: Ikaros fallskjermklubb stiftes **

Paralelt med dette så var det aktivitet også med Seilfly og et aktivt miljø med mange fallskjermhoppere.

Gjennom 70, 80, 90 og begynnelsen av 2000 tallet en aktiv flyskole med mange fly og elever.

Det er et rikt arkiv fra 1960 og i stor grad til ca 2000 tallet, om noen skulle være interessert så er det gode muligheter for å sammenfatte dette i en bok. Bare ta kontakt :D

![](Ski_Flyplass_kopi_fra%20FB_red)