Det har vært aktivitet ved Ski Flyplass siden 1930 tallet hvor posten har registrert flyvninger med Tiger Moth

Selve flyplassen ble etablert i 1963, med støtte fra kommune og grunneier

Det har vært mye aktivitet gjennom årene som

Fallskjermhopping Seilfly

Follo flyklubb har også vært en av klubbene i Norge med størst flyskole. En klubb som har flyskole er en nonprofit organisasjon som gir muligheten for å starte på en pilotutdanning til en langt rimeligere kostnad enn en ordinær flyskole

![](Ski_Flyplass_kopi_fra%20FB_red)