Norsk Luftsportsforbunds flytjeneste (NLF)

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF). Flytjenesten, som ble opprettet 1. mars 1995, deltar i den frivillige redningstjenesten.

Formål:

Tilby det offentlige samfunnsnyttige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper. Organisere flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige. Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly. Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet.

Typer oppdrag:

Flyging for redningstjenesten etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet. Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/110-sentraler. Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.

Flytjenestens kapasiteter

25 flykorps/klubber med ca. 200 frivillige piloter spredt fra Kjevik i sør til Tromsø i nord Disponerer normalt 4-seters en-motors fly Kan frakte 2-3 personer, eller ca. 200kg utstyr Normal responstid er 1-2 timer fra første kontakt Rekkevidden er stor slik at ca. halve landet kan nås fra hver base på 3-4 timer Bistand til aksjoner

Flytjenesten har mest aktivitet knyttet til skogbrannvakt. Flere hundre flytimer ble brukt på dette oppdraget i 2022 og 2023![](). Flytjenesten bruker også mye tid på samtrening med andre FORF-organisasjoner, og i 2022 er det fløyet i området 50-100 timer på felles søke- og redningsøvelser.

Follo Flyklubb deltar i flytjenesten gjennom skogbrannflyving Vi er i beredskap gjennom skogbrannsesongen, om det er skogbrannfare så flyr vi en avtalt rute i Distriktet for Brann 110 ØST og observerer.

ft-logo